Protec?ia datelor cu caracter personal

??n conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (denumit ?n continuare “GDPR”),?F1Digital?v? prezint? politica proprie de protec?ie a datelor personale ale utilizatorilor site-ului www.gladiatorstudios.com.

Datelele cu caracter personal colectate de?F1Digital?reprezinta orice informa?ie care v? poate identifica ?i anume nume, adres? de e-mail, domiciliu, nr. de telefon, nume de utilizator, informa?ii con?inute de paginile social media referitoare la imagini de profil, obiceiuri, cump?r?turi, identificatori numerici unici (adresa IP a computerului dumneavoastra?, adresa MAC a dispozitivului dumneavoastra? mobil), precum s?i modulele cookie.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de?F1Digital?poate consta ?n ?nregistrarea, colectarea, transmiterea c?tre ter?i colaboratori, stocarea ?i ?tergerea.
Operatorul de date cu caracter personal este SC OPRC DEVELOPMENT SRL-D
Datele prelucrate de?F1Digital?sunt cele necesare atingerii scopului declarat al acestui site. Folosim urm?toarele resurse pentru colectarea acestor datelor

Formularul de contact disponibil la adresa

Formularul de abonare la newsletter-ul

Dac? v-a?i abonat la Newsletter F1digital, ve?i primi inform?ri cu con?inut de marketing, oferte ?i/sau promo?ii, ?tiri, informa?ii despre campanii. Dac? anula?i abonamentl, datele dumneavoastr? cu caracter personal vor fi ?terse imediat.
Datele tale personale pot fi prelucrate de c?tre ter?i, ?n alte scopuri.
F1digital?nu va comunica datele personale ale clien?ilor s?i unei ter?e p?r?i care inten?ioneaz? s? le utilizeze ?n scopuri de marketing.
F1digital?poate ?ns? comunica datele personale ale clientului unor ter?e p?r?i, f?r? acordul acestuia, ?n urm?toarele situa?ii:

  • Furnizorii de servicii pentru?F1digital?, de ex. servicii legate de garan?ie, de livrare, de mijloc de plat?, etc.
  • Autorit??i publice:?F1digital?poate comunica datele clientului ?n cazul ?n care i se impune acest lucru prin lege
  • Furnizori de servicii de e-mail marketing

Prelucrare automat? de date, cookie

Site-ul?www.f1digital.ro?folose?te identificatori de tip Cookie care includ: Google Analytics, Facebook Login, Remarketing, Zopim, Trusted, Globessl, Pinterest, Clicktale, Profitshare, Facebook, Plusone, Google experiments, Twitter, Adwords, Retargeting. Referitor la acestea, consulta?i Politica noastr? de Cookie, disponibil? pe site, ?i v? pute?i exercita dreptul de a le dezactiva.

Securitatea datelor

F1digital?a implementat o serie de m?suri de securitate a datelor personale, care sunt ?n conformitate cu standardele industriei.

P?strarea datelor

F1digital?va p?stra datele personale atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului declarat, luand ?n considerare rezolvarea eventualelor probleme, nevoia de a r?spunde la ?ntreb?ri sau de a oferi servicii noi precum ?i de a respecta cerin?ele legale aplicabile. Atunci cand datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat ?i nici nu exist? vreo obliga?ie legal? de p?strare,?F1digital?le va ?terge ?ntr-un mod sigur.

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian
small_c_popup.png

Vino la o cafea

Stabile?te o ?ntalnire

*Prin completarea formularului de mai sus sunte?i de acord cu termenii si conditiile site-ului.

日本免费一区,日本最新免费一区,日本免费不卡二区